Nông Nghiệp
  Thực phầm và đóng gói thực phẩm
  Hàng Hải
  Dệt May
  Cơ sở hạ tầng
 
Cơ sở hạ tầng

Peja chuyên cung cấp máy móc và hệ thống thiết bị trong ngành năng lượng, ngành công nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường và ngành giao thông vận tải. Trong lĩnh vực môi trường, Peja đã thực hiện các dự án chất thải rắn và xử lý nước thải công nghiệp cũng như cung cấp các hệ thống khác nhau cho việc thu gom chất thải bệnh viện.

Các chương trình Peja đang thực hiện bao gồm:

  • Hệ thống quản lý hành lý hiện đại cho các sân bay
  • Hệ thống băng chuyền và băng tải tải cho các ngành công nghiệp khác nhau
  • Hệ thống sản xuất lốp xe
  • Hệ thốngtái chế lốp xe
  • Xử lý nước thải nhà máy
  • Hệ thống xử lý chất thải rắn
  • Nhiên liệu sinh học, cồn Ethanol sinh học và máy móc thiết bị cho ngành công nghiệp sinh học.

       

2007 © PEJA (S.E.A.) B.V. All rights reserved.