Liên Hệ

Tiêu đề:
Họ tên:
Email:
Nội dung:Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
info@pejavietnam.com
Khi có yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật, vui lòng liên hệ:
service@pejavietnam.com

Peja (S.E.A.) B.V.
P.O. Box 117
6800 AC Arnhem / Hà Lan
Van Oldenbarneveldtstraat 85a
6828 ZN Arnhem / Hà Lan

Điện thoại:
+31 (0) 26 354 1270
Fax:
+31 (0) 26 442 7345
 

VPĐD Peja Việt Nam
Tp. HCM

Me Linh Point, Lầu 11, dãy 1102,
Số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:
+84 (0)28 38293503
Fax:
+84 (0)28 38251021
 

VPĐD Peja Việt Nam
Hà Nội

Asia Tower, Lầu 6, Phòng 601
Số 06 Đường Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội,
Việt Nam.

Điện thoại:
+84 (0)24 38244627
Fax:
+84 (0)24 38244628


2007 © PEJA (S.E.A.) B.V. All rights reserved.