Nông Nghiệp
  Thực phầm và đóng gói thực phẩm
  Hàng Hải
  Dệt May
  Cơ sở hạ tầng
 
Thực phẩm và đóng gói thực phẩm

Hiện nay, Peja cung cấp các dây chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu đóng gói và các giải pháp công nghệ cho một số lĩnh vực sau của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm:

  • Công nghiệp chế biến dầu ăn (dây chuyền tinh luyện dầu cọ / dầu nành, công nghệ tách phân đoạn dầu, hệ thống nghiền nát và trích ly dầu ăn)
  • Công nghiệp chế biến đường, công nghiệp chế biến bánh kẹo (máy ly tâm, tuabin, quy trình sản xuất mía đường, dây chuyền bánh mỳ và bánh ngọt, dây chuyền bánh quy, máy sán xuất bánh kẹo.
  • Công nghiệp chế biến thịt (dây chuyền giết mổ gia súc và gia cầm, dây chuyền sản xuất xúc xích, máy tách bì, máy định hình, dây chuyền áo bột và các thiết bị chế biến khác.
  • Công Nghiệp chế biến sữa (hệ thống tiệt trùng sữa U.H.T)
  • Máy đóng gói (sữa, thịt, hải sản, đồ ăn nhanh)
  • Nguyên liệu đóng gói cho những lĩnh vực trên
  • Nhà máy xử lý nước thải trong ngành chế biến thực phẩm

       

2007 © PEJA (S.E.A.) B.V. All rights reserved.