Nông Nghiệp
  Thực phầm và đóng gói thực phẩm
  Hàng Hải
  Dệt May
  Cơ sở hạ tầng
 
Công nghiệp dệt may

Peja chuyên cung cấp máy móc thiết bị, hoá chất và các vật tư, phụ tùng cho công nghiệp dệt hoàn tất. Peja là đại lý duy nhất cho các công ty xử lý dệt hàng đầu như Lafer, Monfong’s, Goller, THEN, Stork Prints, Fong’s, KD… v.v.

Các thiết bị máy móc này ứng dụng cho cả quy trình liên tục và không liên tục, cho cả dệt kim và dệt thoi và bao gồm:

  • Thiết bị chuẩn bị bao gồm máy mắc, hồ sợi
  • Các dây chuyền tiền xử lý và hoàn tất ướt liên tục như nấu tẩy, giũ hồ, làm bóng và giặt tiên tục
  • Các dây chuyền, thiết bị xử lý hoàn tất khô như máy văng sấy định hình, máy sấy không căng (Relaxing), máy phòng co
  • Các thiết bị xử lý hoàn tất (khô) bề mặt vải như máy mài, chải vải, cào lông, xén lông
  • Máy nhuộm vải cho tất cả các loại vải khác nhau : bao gồm dây chuyền nhuộm Pad-Steam, Thermosol, Gió nóng (Hot-Flues), Nhuộm cuộn ủ lạnh (Cold-Pad-Batch); cũng như là các máy nhuộm gián đoạn cho tất cả các loại vải khác nhau, với các công suất khác nhau
  • Máy nhuộm sợi (nhuộm bobbin và nhuộm beam) với các công suất khác nhau, các máy vắt sợi ly tâm, máy sấy sợi cao tầng
  • Máy in vải kiểu lưới quay và máy in vải kỹ thuật số, bao gồm các vật tư hoá chất, như mực in và lưới in …


       

2007 © PEJA (S.E.A.) B.V. All rights reserved.